Kapahul u Avenue Honolulu, Hawai`i, 96816

itsmeumai18